Zgłoszenie reklamacji płatności

Podaj tytuł wykonanego przelewu, aby szybko odnaleźć Twoją transakcję. Możesz go sprawdzić w swoim banku, na liście wykonanych transakcji.
Jeśli nie znasz tytułu transakcji i nie możesz w tej chwili sprawdzić go w swoim banku, konieczne będzie podanie szczegółów transakcji.